Lettres roumaines avec AutoHotKey / Litere române cu AutoHotKey

#NoEnv
;acest program ajută la scrierea literelor specifice limbii române
;v.1

;crearea scurtăturii pentru ca să se execute automat
;doar dacă e lansat de pe un disc dur (deci nu de pe cheie USB etc.)
DriveGet, type, type, %A_ScriptDir%
PornireTot := A_StartupCommon . "\Româna.lnk"
Pornire := A_Startup . "\Româna.lnk"
IfEqual,type,Fixed
{
	;Discuri dure fixe. Dezactivăm icoana din sistaler, ceea ce nu se poate face pentru cheile USB, pentru că atunci acelea nu pot fi scoase.
	Menu, Tray, NoIcon
	If Not FileExist(PornireTot)
		If Not FileExist(Pornire)
		{
			if A_OSVersion in WIN_NT4,WIN_95,WIN_98,WIN_ME,WIN_2003,WIN_XP,WIN_2000
				{
					MsgBox,4,Litere române,Folosiți Windows XP sau o versiune mai veche.  Dacă vedeți pătrățele în locul literelor române, trebuie să instalați literele române de pe saitul Microsoft.  Apăsați pe Da pentru a merge pe acel sait pentru ca să instalați aceste caractere.
					IfMsgBox,Yes
						Run, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ro&FamilyID=0ec6f335-c3de-44c5-a13d-a1e7cea5ddea
				}
			MsgBox,4,Litere române,Program pentru scrierea literelor române`nDoriți ca acest program să se execute automat la fiecare pornire a calculatorului?
			IfMsgBox,Yes
			{
				;încercăm crearea pentru toți utilizatorii
				FileCreateShortcut, %A_ScriptFullPath%,%PornireTot%
				If ErrorLevel
					;nu s-a putut pentru toți utilizatorii (probabil din lipsă de drepturi); de aceea cream legătura pentru acest utilizator
					FileCreateShortcut, %A_ScriptFullPath%,%Pornire%
			}
		}
}

;dacă e de pe cheie USB - Autorun nu funcționează decît pentru versiunile de Windows mai vechi
IfEqual,type,Removable
	if A_OSVersion in WIN_NT4,WIN_95,WIN_98,WIN_ME,WIN_2003,WIN_XP,WIN_2000
	{
		StringLeft,Volum,A_ScriptDir,3
		Fisier := Volum . "Autorun.inf"
		If FileExist(Fisier)
		{
			Loop,read,%Fisier%
			{
				IfInString, A_LoopReadLine, Româna.exe
				{
					gasit=true
				}
			}
			If Not gasit
			{
				MsgBox,4,Litere române,Program pentru scrierea literelor române`nDoriți ca acest program să se execute automat la introducerea cheii USB?`n(Doar pentru Windows XP sau anterior)
				IfMsgBox,Yes
					FileAppend,
					(

Open=Româna.exe
Action=Româna.exe

),%Fisier%
			}
		}
		Else
		{
			MsgBox,4,Litere române,Program pentru scrierea literelor române`nDoriți ca acest program să se execute automat la introducerea cheii USB?`n(Doar pentru Windows XP sau anterior)
			IfMsgBox,Yes
				FileAppend,
				(
[Autorun]
Open=Româna.exe
Action=Româna.exe

),%Fisier%
		}
	}

<^>!a::SendInput ă
<^>!+a::SendInput Ă

<^>!i::SendInput î
<^>!+i::SendInput Î

<^>!q::SendInput â
<^>!+q::SendInput Â

<^>!s::SendInput ș
<^>!+s::SendInput Ș
;litere turce
>^<^>!s::SendInput ş
>^<^>!+s::SendInput Ş

;anomalie în AutoHotkey: în funcție de ordine, aceste litere funcționează sau nu
>^<^>!t::SendInput ţ
<^>!t::SendInput ț
<^>!+t::SendInput Ț
>^<^>!+t::SendInput Ţ

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s